RESEVILLKOR

RESEGARANTI, SKYDD, VILLKOR OCH COVID-19

GARANTI

GARANTI HAR VI FÖR DIG. IFALL DET HÄNDER NÅGOT OVÄNTAT!

TÄNK PÅ DETTA

Innan du bokar har vi lite information att delge. Viktigt att du läser igenom våra resevillkor, vår sekretess & policy.

 • Betalning
  Efter att du bokat kommer du att få en faktura via Payson som du betalar inom 14 dagar. Vi kan också maila en faktura till dig, den betalas inom 14 dagar, du bara bokar via mail så kommer den som bifogad fil. Anmälan och sista betalningsdag är 10 dagar före avresa.
 • Bokning  – inom ett par dagar skickar vi dig mer information om resan. Bokningen är bindande. Närmare resan kommer ett formulär till dig som du skall fylla i och returnera till oss. Det är frågor om specialkost, mediciner och nummer till närmast anhörig m.m. Fylls i för både heldagar och resor med övernattning.
 • Reseförsäkring
  Du ansvarar själv för att ha lämpligt försäkringsskydd, t ex en olycksfallsförsäkring. Se gärna över din reseförsäkring  och olycksförsäkring inför resan med oss så att den är giltig.
 • Avbeställning av event
  Anmälan till resan eller arrangemanget är bindande. Vid avbokning vid mer än 14 dagar före avresa återbetalas hela avgiften minus bank- och administrationsavgifter som är motsvarande 10%. Vid avbeställning 7-14 dagar återbetalas 50% av resans pris.
 • Skada eller sjukdom
  7 dagar före resa: Vid skada eller sjukdom kan deltagaren erhålla 100% av eventets kostnad i återbetalning om följande procedur genomförs: Läkarintyg beträffande skada skall vara oss Trailhelg tillhanda som du skickar in via mail : hej@trailhelg.se. Intyget skall innehålla alla relevanta uppgifter för avbokningen såsom läkarens uttryckliga avrådan att delta och datum för undersökning som ligger till grund för läkarens avrådande att delta på eventet samt underskrift av behörig läkare. 6 dagar innan avresa sker ingen återbetalning p.g.a skador eller sjukdom. Många har då en reseförsäkring som tar vid. Skulle du har en smärre anatomisk skada så kan du givetvis vara med ändå på alla event. Ta med en mtb, stavar eller annan utrustning ifall det underlättar din skada. Vi tar hänsyn! Vi rekommenderar att du tecknar lämplig  hemförsäkring. Trailhelg gör ingen återbetalning 2-6 dagar före avresa p.g.a. skador men med din reseförsäkring/hemförsäkring har du egna villkor som du kan se vad som gäller vid avbokning och återbetalning.
 • Överlåtelse
  Resenären har rätt att överlåta sin plats till någon annan som vill delta i resan helt utan kostnad. Resenären måste meddela arrangören Trailhelg om att överlåtelse sker, samt ange fullständiga uppgifter om personen som resan ska överlåtas till senast 2 dagar innan avresa. Detta görs till hej@trailhelg.se
 • Ombokning
  Resenären har rätt att omboka till en annan resa senast 14 dagar före avresa till en administrativ kostnad av 10% av resans totala pris. Resenären måste meddela arrangören Trailhelg om nya önskade bokningen. Ange fullständiga uppgifter om personen som vill omboka resan. Detta görs till hej@trailhelg.se.
 • Ansvar
  Det är var och ens ansvar att kontrollera med läkare att man klarar att utsätta sig för fysisk ansträngning. Samtliga resenärer deltar på egen risk. Resenären är ansvarig att teckna egen försäkring passande för resan. Trailhelg kan ej hållas ansvarig för skador resenären ådrar sig under resan eller aktiviteterna. Trailhelg åtar sig inte eventuella ekonomiska påföljder av en skada som uppstått under resan/aktiviteten. 
 • Resornas karaktär.
  Trailhelg betalar ej kostnader som orsakas av resenärens bristande kondition eller andra personliga omständigheter. Det åligger resenären själv att välja en resa och aktivitet med sådan svårighetsgrad att han eller hon kan deltaga. Givetvis hjälper vi dig tillbaka om du inte klarar ansträngningen. Våra resor är inte anpassade för nybörjare inom vandring eller löpning.
 • Inställd aktivitet.
  Yttre omständigheter som t.ex. dåligt väder, svåra förhållanden, oförutsägbara omständigheter, etc kan göra att aktiviteter måste ändras eller ställas in. Programmet i resorna kan ändras men kommer i sin helhet täcka alla moment. Vi förbehåller oss rätten att ändra ledare samt programpunkter i det angivna programmet.
 • Den som eventuellt har anmärkningar beträffande resan/aktiviteter/boende måste framföra dessa omgående på plats, allra bäst muntligen eller skriftligen.

Resegaranti. Vid köp av paketresa (boende och aktiviteter) gäller paketreselagen. Trailhelg ställer lagstadgad resegaranti hos Kammarkollegiet.

  • Alla boenden är i dagsläget fungerande öppet. När det gäller en del lokala aktiviteter, är det varje lokal arrangör om avgör om de kan genomföra sina aktiviteter på ett bra sätt med tanke på pandemin. Vi kommer kontakta dig direkt när vi ser ett påverkat arrangemang du tänkt delta vid och meddela förändringarna. Hoppas att du förstår att alla förändringar sker med omtanke för din hälsa och säkerhet.
  • Vi följer riktlinjer och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten.
  • Alla Trailhelgs boenden och samarbetspartners har fått information om covid-19 med instruktioner, tips och riktlinjer.
  • Vi agerar i enlighet med rutiner som vi upprättat och som gäller i händelse av upptäckt av covid-19 på något av våra boenden.
  • Hygien och renlighet är alltid högprioriterat.
  • Handdesinfektion finns ofta tillgängligt för våra gäster på alla våra events. Vi har hög fokus på handhygien.

  Säkerhetsåtgärder som du som gäst kan vidta för att skydda sig själva och andra mot infektioner och sjukdomar

  • Tvätta händerna ofta. Det tar minst 20 sekunder att tvätta händerna riktigt rena. Handsprit är ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.
  • Fuktiga händer sprider fler bakterier så torka händerna så torrt som möjligt.  Använd pappershandduk som slängs efter att du har använt den.
  • Försök undvika att röra vid ansiktet och ögonen.
  • Måste du hosta eller nysa gör det i armvecket eller i en pappersnäsduk för att undvika att smitta andra.
  • Om du upplever symptom som kan tyda på att du blivit smittad av coronavirus (exempelvis feber, ont i muskler och leder, huvudvärk och torrhosta) meddela Anna eller Malin omedelbart, om möjligt utan att lämna ditt rum.

  Vi alla drabbas på ett eller annat sätt av den pågående pandemin. Just nu gör vi allt vi kan för att Trailhelg ska bli ett tryggt resealternativ.  När den här krisen vänder – för det tror vi att den kommer att göra – anar vi att behovet av att upptäcka Sverige och uppleva natur, skog och mark kommer bli viktigare än någonsin. Men vänta inte med att boka med oss. Våra helger är genomförbara med tanke på covid-19, vi vill erbjuda trygga upplevelser. Skulle restriktioner uppkomma under din resas datum återbetalas 100% av din inbetalda summa.


  Sidan uppdaterades senast 2023-12-01

Tveka inte att kontakta oss om du har frågor gällande din bokning. Vi vet att världen förändras oerhört snabbt nu och vi får anpassa varje vecka efter de nya restriktionerna och rekommendationer som råder. Hoppas du känner dig trygg med att vi gör allt för att inte utsätta dig för någon risk.

När en stor del av samhället plötsligt slutar att resa är det inom turism- och besöksnäringen som det får omedelbara och riktigt stora effekter. En viktig del av Trailhelgs affärsidé är att stötta våra aktörer på landsbygden runt om i Skaraborg. Många av dessa småföretagare vi valt ut att vara en del av Trailhelg, de kämpar just nu för sin verksamhets överlevnad.

Även vi är ett litet företag som i denna tuffa tid önskar få all stöttning. Din stöttning ger oss peppning till vår tro att skogens positiva effekter gör att vi människor mår så mycket bättre . Tillsammans gör vi det möjligt att vår bygd får leva. Kloka resor är vårt motto! Välkommen att boka med oss!